SZKOLENIE HAP - poziom podstawowy

HAP Podstawy
  • Program HAP – inżynierskie narzędzie do wymiarowania i symulacji systemów HVAC
  • Metodyka użyta w programie HAP
  • Zarządzanie projektami w programie HAP
  • Podstawowe pojęcia programu HAP: pomieszczenie, strefa, system, źródła, budynek
  • Dane meteorologiczne
  • Biblioteki programu HAP: ściany, dachy, okna, drzwi, zacienienia
  • Profile
  • Pomieszczenie
  • Definiowanie wewnętrznych i zewnętrznych zysków ciepła
  • Rodzaje systemów HVAC wykorzystanych w programie HAP
  • Definiowanie systemu HVAC i jego parametrów
  • Strefowanie systemów
  • Obliczenia zysków i strat ciepła dla pomieszczeń i stref
  • Wymiarowanie systemu HVAC
  • Symulacje dla pomieszczeń i systemów HVAC
  • Symulacje zużycia energii przez systemy HVAC

 

SZKOLENIE PRODUKTOWE

Szkolenie HAP    Szkolenie produktowe z zakresu doborów:
  • Agregaty wody lodowej
  • Centrale wentylacyjne
  • Klimakonwektory,
  • Pompy ciepła
  • Rooftop'y

 

 • Szkolenie poprowadzą eksperci firmy Carrier, posiadający wieloletnie doświadczenia w zakresie projektowania i użytkowania instalacji HVAC
 • Uczestnicy Szkolenia produktowego otrzymają solidną porcję wiedzy w zakresie wytycznych ECODESIGN

 

SZKOLENIE HAP - poziom zaawansowany

HAP Zaawansowany
 • Zasady tworzenia dużego projektu
 • Import danych z poprzednich projektów i wykorzystanie szablonów
 • Wybór i porównanie systemów – powietrzne, wodne i freonowe
 • Zaawansowane symulacje systemów
 • Dobór kotłów i węzłów cieplnych
 • Dobór agregatów wody lodowej
 • Tworzenie i symulacja pracy źródeł ciepła
 • Tworzenie i symulacja pracy maszynowni chłodniczych
 • Tworzenie założeń taryfowych
 • Modelowanie całego budynku
 • Modelowanie porównawcze systemów w budynku